ESPD? YEHA?
ESPD? YEHA?

ESPD? YEHA?

Mikä on ESPD? Entä YEHA? Kyseessä ei ole BSB (kansankielellä vapaasti suomennettuna hevosenlantabingo), vaan aivan arkinen julkisiin hankintoihin liittyvä hankinta-asiakirja.

Kyseessä on siis yksi ja sama asia, toinen lyhenne on englannista, toinen suomesta. Mainittakoon kuitenkin, että itse en ole vielä saanut missään hankinnassa eteeni YEHA-dokumenttia, siksi vakiintunut ESPD käytettynä terminä on. Murskaamalla koodit, niiden takaa paljastuvat European Single Procurement Document ja Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja.

Miksi ESPD on tärkeä?

Mitä virkaa ESPD:lla sitten on ja miksi sen olemassaolosta on syytä olla tietoinen?

Asiakirja toimii osoituksena soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä koko Euroopan unionin ja ETA-maiden alueella. Lomake perustuu komission tammikuussa 2016 antamaan suoraan sovellettavaan asetukseen. Asetus on tullut voimaan 18.4.2016.

Hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa hankintamenettelyn aikana alustavana näyttönä siitä, että poissulkemisperusteet eivät rasita ehdokasta tai tarjoajaa sekä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Kyseessä onkin nimensä mukaisesti hankintayksikön esitäyttämä vakiomuotoinen lomake, jolla tarjoajat vakuuttavat hankintayksikölle poissulkemisperusteiden olevan osaltaan kunnossa ja että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset tarjoajan soveltuvuudelle.

Lomakkeen tarkoitus

Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa yrityksien rajat ylittävien tarjousten tekemistä, koska tällöin tarjouksen yhteydessä tarjoajan ei tarvitse antaa asiakirjanäyttöä tai täyttää eri jäsenmaissa vaihtelevasti käytettyjä erilaisia lomakkeita. Lomake on saatavilla kaikilla EU-kielillä.

Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää samaa yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa useissa hankintamenettelyissä osoituksena vaatimusten täyttymisestä edellyttäen, että ehdokas tai tarjoaja vahvistaa asiakirjan sisältämien tietojen olevan edelleen voimassa ja vastaavan hankintayksikön asettamia vaatimuksia.

Lomakkeen muoto

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on laadittava käyttäen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/7 vahvistettua vakiolomaketta. ESPD on tullut laatia sähköisesti 18 päivä huhtikuuta 2018 alkaen.

Pääosin lomake täytetään esimerkiksi tarjouspalvelussa osana sähköistä tarjousta valitsemalla kyllä/ei -listalta vastaukset. Pääosin ESPD ei rajaa pk-yrityksiä ulos, sikäli kun lakisääteiset velvoitteet on hoidettu eikä yhtiön johdolla ole rasitteenaan tuomioita.

Lomakkeessa kysytään esimerkiksi:

  • Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa?
  • Onko tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa?
  • Onko tarjoaja rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan joko maassa, johon toimija on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa?

Lue lisää:

https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/ehdokkaiden-ja-tarjoajien-soveltuvuus/yhteinen-eurooppalainen-hankinta-asiakirja-espd

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *