Työnantaja: Työuran loppuvaiheessa olevilla konkareilla on paljon annettavaa
Työnantaja: Työuran loppuvaiheessa olevilla konkareilla on paljon annettavaa

Työnantaja: Työuran loppuvaiheessa olevilla konkareilla on paljon annettavaa

Uskomus työuran loppuvaiheessa olevien konkarityöntekijöiden vähenevästä tuottavuudesta on harjaanjohtava.

Tiedämme, että tulevina vuosina työelämästä eläkkeelle siirtyvien määrä vain kasvaa. Tällä hetkellä Suomessa työelämästä eläkkeelle siirtyy vuosittain pienen kaupungin verran työntekijöitä (yli 44.000). Tästä murroskohdasta puhutaan usein eläkepommina.

Eläkekulut kasvavat ja verotulot laskevat yhteiskunnassa, kun työntekijöitä siirtyy eläkkeelle enemmän kuin työmarkkinoille tulee uusia. Tämä tapahtumaketju tuottaa pommin kaltaisesti yllättäviä ja kielteisiä seurauksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että useista yrityksistä siirtyy eläkkeelle valtava määrä osaamispääomaa.

Miten elämänmuutokseen on valmistauduttu vai odotammeko vain hetkeä, jolloin jysähtää?

Yksi pinttyneimpiä konkarityöntekijöihin liittyviä uskomuksia on, että työuran loppuvaiheessa työntekijä ei ole enää tuottava työnantajalleen. Tämän harhan vuoksi useat työnantajat haluaisivat raivata kokeneet konkarit alta pois ja tehdä tilaa nuoremmille. Uskomus on harhaanjohtava, sillä tutkimusten mukaan vanhempien työntekijöiden työkyky näyttäisi pysyvän valtaosalla ikääntyessään ennallaan, samoin kuin tuottavuus.

Kulueräksi tämä joukko voi muuttua ainoastaan työantajan omalla toimettomuudella.

Tiesitkö, että fiksuilla toimenpiteillä työuran murroskohdan äärellä on jopa motivaatiota ja tuottavuutta parantava vaikutus! Vaikka toimenpiteet olisivatkin ns. pehmeitä, vaikutukset ovat bisneksen kovaa ydintä: kokenut ja motivoitunut työntekijä on tuottavuudeltaan parasta, mitä organisaatio voi toivoa.

”Vaikutukset näkyivät välittömästi projektiin osallistuneiden henkilöiden vieläkin parempana motivaationa, sekä osaamisen siirron suunnittelemisen käynnistymisenä.”

-Keskisuuren yrityksen talousjohtaja toteutetun konkariohjelman jälkeen

Konkarityöntekijöiden kohdalla emme siis keskustele kuluerästä vaan kokeneista, asiantuntevista ja arvoa tuottavista työntekijöistä. Kulueräksi tämä joukko voi muuttua ainoastaan työantajan omalla toimettomuudella.

Toinen eläkekeskusteluun liittyvä väärä mielikuva syntyy eläkkeelle siirtyvien ihmisten käsittelystä yhtenä yhdenmukaisena ihmisryhmänä. Asia kuulostaa itsestään selvältä, mutta on tärkeä tunnistaa, että eläkkeelle siirtyvä ikäryhmä pitää sisällään monenkirjavan joukon ihmisiä.

Konkari2020 -tutkimuksen tulos: 40% haluaisi jatkaa työuraa

Nextmilen Konkari2020 -tutkimus selvitti työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan 55+ vuotiaana ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen.

Osa haluaa vetäytyä viettämään ansaittuja eläkepäiviä ilman ajatustakaan työnteosta. Tämä heille suotakoon. Mutta yllättävän monet eläkeikää lähestyvät ja sen saavuttavat tahtoisivat jatkaa työuraansa: kuka täysipäiväisesti, kuka joustavien ratkaisujen kautta, kuka uudessa ammatissa tai vapaaehtoistyön parissa kolmannella sektorilla.

On harhaluulo, että kaikki haluavat nopeasti eläkkeelle!

Työnantajalle on tärkeää tunnistaa, mikä on konkareiden tahtotila työn suhteen ennen eläkkeelle siirtymistä ja tarjota heille tarvittava tuki työuran loppuvaiheessa. Kokemuksesta tiedän, että tulokset yllättävät. Positiivisesti!

Muistathan, että työuran loppuvaihe ja siihen valmistautuminen alkavat jo useamman vuoden ennen eläkeikää. Fiksuilla täsmätoimenpiteillä sekä konkareille, esimiehille, että yrityksen toimintatapoihin, on iso positiivinen vaikutus liiketoiminnalle. Konkareilla on paljon annettavaa, ole yhteydessä niin kerron lisää: 

Antti Harjuoja

antti@nextmile.fi / 0505714011


Kirjoittaja on ollut Nextmilen primus motor alkumetreiltä alkaen. Hän vastaa Nextmilen toiminnan kehittämisestä ja yritysyhteistyöstä.

2 Comments

 1. Jouni Salminen

  Hieno kirjoitus. Mielenkiinnolla seuraan julkista keskustelua näin eläkeläisenä. Minulle avautui täysin uusi maailma kun jäin eläkkeelle. Tarmoa riittää vaikka mihin. Ideoita syntyy jatkuvasti. Puuhaa riittää. Olen löytänyt uusia taitoja jotka on ollut jossain ”piilossa”. Asioiden tekeminen ja uuden oppiminen on helppoa ja mukavaa.
  No nyt tullaan siihen miksi sama ”fiilis” ei ollut työelämän loppuvaiheessa?
  Miksi sitä halusi pois työelämästä?
  Oma kokemus on että ei työnantajaa kiinnostanut konkarit. Tuloksenteko ajoi kaiken ohi.
  Kaikki ikäluokat oli samaa massaa. Tällä massalla pyöritettiin toimintaa enemmän ja vähemmän tehokkaasti.
  Vanhat pinttyneet tavat ja huono työhenki vain siirtyivät eteenpäin vuodesta toiseen.
  Todella odotan mitä tämä paikallinen sopiminen tuo tullessaan

  1. Kiitos Jouni. Aihe on todella tärkeä ja koetaan vaikeaksi, mutta sen ei ole pakko olla niin. Konkareiden nostaminen esiin on todella tärkeää ja valmistautuminen on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin jo useampi vuosi ennen eläköitymistä. Tuo into ja uuden oppimisen halu pitää voida mielestäni toteuttaa myös työuran loppuvaiheen aikana. Nextmile tekee hienoa työtä tämän asian murtamiseksi.

Comments are closed.