Miten pk-yritys voi hyötyä julkisista hankinnoista?

Tällä kertaa arvioimme, miten pk-yritys hyötyy julkisista hankinnoista. Voidaksemme vertailla nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa keskenään, meidän täytyy tehdä karkea laskelma. Valitsin luvut tähän esimerkkiin todella maltillisina. Näin saamme työluvun, johon yhtiösi nykyistä toimintaa voi verrata. Oletukseni ja kokemukseni kuitenkin ovat, että luvut ovat parhaimmillaan moninkertaisia, mutta pääsemme tällä alkuun. Sanotaan,…

lue lisää

ESPD? YEHA?

Mikä on ESPD? Entä YEHA? Kyseessä ei ole BSB (kansankielellä vapaasti suomennettuna hevosenlantabingo), vaan aivan arkinen julkisiin hankintoihin liittyvä hankinta-asiakirja. Kyseessä on siis yksi ja sama asia, toinen lyhenne on englannista, toinen suomesta. Mainittakoon kuitenkin, että itse en ole vielä saanut missään hankinnassa eteeni YEHA-dokumenttia, siksi vakiintunut ESPD käytettynä terminä…

lue lisää

Mitä palveluita julkinen sektori järjestää ja ostaa?

Kysymys mitä julkinen sektori järjestää ja ostaa on vähintäänkin olennainen kun pohdit omia osallistumismahdollisuuksiasi julkisiin hankintoihin. Tilastot paljastavat ainakin osan totuudesta Syyskuussa 2019 julkaistun tuoreimman Hilman hankintatilaston mukaan vuonna 2018 hankintailmoituksia julkaistiin 17 022 kappaletta, jotka olivat tyypillisimmin palveluhankintoja. Jos määrä jaetaan tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, julkaistiin 2018 joka päivä keskimäärin…

lue lisää

Vinkit yrityksille: Osaaminen ja kyvykkyydet

Hankintaosaaminen on tunnistettu kehityskohde, joka edellyttää toimenpiteitä niin hankintayksiköiltä kuin palveluntarjoajiltakin. Painotan jälleen, kuten olen moneen kertaan sanonut: tämä ei ole yritysten kannalta rakettitiedettä, kaukana siitä. Silti tietyt perusasiat hallitsemalla voi välttää tarpeettomat miinat eikä kaikkien ole pakko tehdä samoja virheitä. Pahimmassa tapauksessa turhaudutaan niin paljon, että koko homma jää…

lue lisää

Vinkit yrityksille: Hankintojen johtaminen

Toimiva yhteistyö ja sen kehittäminen edellyttää paitsi hankintayksiköiden, myös palveluntarjoajien panosta. Mitä useampi yritys kiinnostuu ja osallistuu julkisiin hankintoihin, sen parempi. Jo aikaisemmin olen kirjoittanut aloittamisen haasteista. Sen osalta keskustelu jatkuu parhaillaan monien kanssa ja jokainen tarvitsee hieman erilaista apua. Yleisellä tasolla on kuitenkin tiettyjä seikkoja, joihin jokainen yritys voi…

lue lisää