Vinkit yrityksille: Osaaminen ja kyvykkyydet
Vinkit yrityksille: Osaaminen ja kyvykkyydet

Vinkit yrityksille: Osaaminen ja kyvykkyydet

Hankintaosaaminen on tunnistettu kehityskohde, joka edellyttää toimenpiteitä niin hankintayksiköiltä kuin palveluntarjoajiltakin.

Painotan jälleen, kuten olen moneen kertaan sanonut: tämä ei ole yritysten kannalta rakettitiedettä, kaukana siitä. Silti tietyt perusasiat hallitsemalla voi välttää tarpeettomat miinat eikä kaikkien ole pakko tehdä samoja virheitä. Pahimmassa tapauksessa turhaudutaan niin paljon, että koko homma jää sikseen ja myynti tekemättä.


Alla muutama käyttökelpoinen vinkki, lähteenä tuttuun tapaan Suomen julkisten hankintojen tilannekuva.

1. Lisätään tietoa julkisista hankinnoista ja niiden toimintaperiaatteista

Julkisiin hankintoihin osallistuvien yritysten tulee kehittää julkisten hankintojen osaamistaan, jotta tarjousten tekeminen helpottuisi ja tarjousten laatu paranisi. Tarjouspyyntöä vastaavien tarjousten lisääntyminen parantaa tarjouskilpailujen laatua, vähentää poissulkujen tarvetta ja vähentää mahdollisesti hankintoihin liittyvien valitusten tarvetta ja määrää.

2. Tarjoajat arvioivat julkisten hankintojen osaamistaan itsearvioinnilla

Tarjoajille voisi olla käytössä yhteinen itsearviointityökalu/-lomake, jonka tuella varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset pystyisivät tunnistamaan osaamispuutteitaan.

3. Tarjoajat hankkivat tietoa aktiivisesti, verkostoituvat ja osallistuvat julkisten hankintojen koulutuksiin

Tarjoajaorganisaation sisällä hyödynnetään monipuolisesti osaamista tarjouksen tekemiseen sekä tarvittaessa hankitaan ulkopuolista osaamista. Tarjousten tekeminen on tarjoajaorganisaatiossa systemaattista. Tarjouspyyntöasiakirjoihin tutustutaan huolellisesti ja ajoissa sekä virheistä opitaan jatkossa.

4. Tarjoajat ennakoivat tulevia muutoksia ja tuovat huomionsa ajoissa hankintayksikön tietoon

Tarjoajat tukevat omalla toiminnallaan tarjouskilpailun onnistumista tuomalla tarjouspyynnön epäkohdat tai tiedossa olevat tulevat muutokset hankintayksikön tietoon. Näin säästetään sekä julkisen sektorin että markkinatoimijoiden aikaa ja resursseja.


Kohdat 1-3 ovat suoraan sellaisia, joihin tulen antamaan verkkokursseilla konkreettista apua. Näin voit rajata riskejä ja kohdentaa ajankäyttöä olennaiseen. Kohta 4 on puolestaan sellainen, missä sinulla on annettavaa kun olet osallistunut muutamaan kisaan ja harjaantunut näkemään tarjouspyyntöjen mahdollisia ongelmakohtia. Siitä ei kannata vielä tässä vaiheessa murehtia jos aihe on itsellesi uusi.


Taas on hyvä hetki tehdä seuraavat asiat, jos vielä tekemättä:

  1. Osallistu 30 sekunnin kyselyyn täällä
  2. Tilaa uutiskirje tästä
  3. Tarkista mitä kaikkea hankintojen puolella on menossa tästä

Tällä hetkellä avoimia hankintoja on Hilmassa yhteensä 4,6 miljardin euron arvosta, tervetuloa mukaan!