Vinkit yrityksille: Hankintojen johtaminen
Vinkit yrityksille: Hankintojen johtaminen

Vinkit yrityksille: Hankintojen johtaminen

Toimiva yhteistyö ja sen kehittäminen edellyttää paitsi hankintayksiköiden, myös palveluntarjoajien panosta. Mitä useampi yritys kiinnostuu ja osallistuu julkisiin hankintoihin, sen parempi.

Jo aikaisemmin olen kirjoittanut aloittamisen haasteista. Sen osalta keskustelu jatkuu parhaillaan monien kanssa ja jokainen tarvitsee hieman erilaista apua. Yleisellä tasolla on kuitenkin tiettyjä seikkoja, joihin jokainen yritys voi kiinnittää omassa toiminnassaan huomiota. Seuraavassa lyhyt listaus asioista, jotka kannattaa heti käydä läpi.

Jos osallistutte jo julkisiin hankintoihin, toteutuvatko seuraavat aktiviteetit yrityksenne toiminnassa ja jos eivät, näitä olisi hyvä pohtia uudemman kerran ja viedä käytäntöön.

Kokonaan uusille, vasta tähän markkinaan hypänneille tai suuntaaville yrityksille puolestaan voisi esittää toiveen, rakentakaa yhteistyö heti alusta alkaen alla olevan listauksen mukaisesti.


Suositukset yrityksille*:

1. Tarjoajat tuovat aktiivisesti näkökulmiaan esille ja verkostoituvat

Yritysten on suositeltavaa verkostoitua keskenään ja osallistua esimerkiksi elinkeinoelämän etujärjestöjen tilaisuuksiin ajantasaisen tiedon vastaanottamiseksi ja välittämiseksi. Yritykset osallistuvat esimerkiksi KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaan ja tuovat näkemyksiään esille eri aloja koskien.

2. Tarjoajat tuovat kehittämispotentiaalinsa esille julkiselle sektorille

Erityisesti pk-yrityksiä suositellaan osallistumaan markkinakartoituksiin ja tarjouskilpailuihin. Yritykset tuovat näkemyksensä esiin aktiivisesti ennen varsinaista kilpailutusprosessia.

3. Tarjoajat osallistuvat aktiivisesti yhteiskehittämiseen

Tarjoajat varaavat aikaa julkisten hankintojen asioihin ja niiden kehittämiseen. Yritykset osallistuvat esimerkiksi KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmätoimintaan ja vastaaviin foorumeihin.

4. Tarjoajat hyödyntävät tietotaitoa yli organisaatiorajojen

Tarjoajat hyödyntävät matalalla kynnyksellä viranomaisten ja hankintayksikköjen tietotaitoa. Ratkaisuja ei pohdita pelkästään oman yrityksen organisaation sisällä.


Tiivistetysti voisikin todeta, että keskittymällä tarjoamaan apua, pyytämään apua ja verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa voi itse olla muuttamassa markkinaa entistä toimivammaksi.

Painotan vielä kohtaa 2, et voi voittaa yhtään kilpailutusta, jos et osallistu niihin. Ja vaikka et voittaisikaan ensimmäisellä kerralla, saat arvokasta tietoa itse prosessista ja näet mitä kehitettävää sinulla vielä on tarjouksen laatimisen, referenssien, laadun tai hinnoittelun osalta. Harvoin näin kattavasti saa palautetta oman yhtiön toiminnasta muualta.

Mainittakoon loppuun vielä, että juuri tänään hankintoja on avoinna 4,7 miljardin euron arvosta. Mitäpä jos kävisit kurkkaamassa tarkemmin täältä

P.S. Muistithan jo tilata uutiskirjeen ja osallistua lyhyeen kyselyyn. Kiitos


*Lähde: Suomen julkisten hankintojen tilannekuva